שולחן תלמיד טרפז

שולחן טרפז
לבתי ספר ומוסדות
ניתן לייצר עמדות משותפות לפי מידה
מתאים למרחבי למידה ועבודה בקבוצות
ניתן לפי דרישה
מידה 120/60/60/60