שידה למדפסת דגם יבוא

809.00

במידות 120/40/60
במלאי גוון ונגה או לבן