תאים פתוחים לאיחסון

תאים פתוחים לאיחסון
תאים פתוחים במידות שונות לפי דרישה
40/40או 30/30
מתאים לכיתות לימוד חדרי מורים ועוד

נשמח לתת מענה