שולחן תלמיד דגם טרפז

שולחן תלמיד דגם טרפז
פינת למידה מעוצבת ומזמינה
ניתן להסב כל פינה לפינת למידה מעוצבת
נשמח לתת לכם מענה 025-5404132 תומר